OVSG in feiten en cijfers

- Loes Vandromme, voorzitter van OVSG

‘OVSG-scholen en academies kunnen steunen op onze professionele OVSG-medewerkers’

“Ook tijdens schooljaar 21-22 woedde de coronapandemie nog volop en wrongen leerkrachten, directies en schoolteams zich in alle bochten om de scholen zo veel mogelijk open te houden. De OVSG-medewerkers ondersteunden de teams met raad en daad.

Toch kondigde het einde van de coronacrisis geen rustigere periode aan, integendeel: het lerarentekort is nog nooit zo groot geweest en er is de dalende koopkracht van de scholen.

Ook op pedagogisch vlak stellen zich heel wat uitdagingen. Ik denk daarbij aan de plannen om Vlaamse toetsen uit te rollen en het nieuwe leersteundecreet. De uitspraak van het Grondwettelijk Hof over de eindtermen voor het secundair bracht dan wel duidelijkheid, maar riep tegelijkertijd weer een heleboel vragen op. Meer dan ooit wordt flexibiliteit van alle betrokkenen gevraagd, terwijl ook de pedagogische begeleidingsdiensten de besparingen voelen. Toch kunnen al onze OVSG-scholen en academies steunen op onze professionele OVSG-medewerkers die over de nodige expertise beschikken. Bij deze wil ik namens het bestuur mijn waardering en dank uitspreken voor de inzet van alle medewerkers. Ook wil ik Patriek Delbaere, van wie we het voorbije jaar in stijl afscheid namen, nogmaals bedanken. Ondertussen staat Walentina Cools aan het roer van het OVSG-schip en staat haar kompas alvast goed gericht om OVSG verder uit te bouwen tot een kwalitatieve en goed draaiende organisatie.”

Wie zijn onze leden en bestuurders?
Hoeveel leden en onderwijsinstellingen?
Hoeveel middelen en personeel?

01

Leden en bestuur
257
besturen
die onderwijs organiseren
(100% aansluiting)
21
geaffilieerde leden
16
bestuurders
in raad van bestuur
Loes Vandromme
Voorzitter
Johan Bossuyt
Jo De Ro
Ondervoorzitter
10
vergaderingen
Bestuursorgaan
11
vergaderingen
Dagelijks bestuur
220 €
Zitpenning
bruto per vergadering
(conform decreet lokaal bestuur)

Lidmaatschapsbijdrage

1 %
van de werkingstoelage voor basisonderwijs,
secundair onderwijs, volwassenenonderwijs en DKO

Lidmaatschapsbijdrage

min. 0,1 %
van de omkadering van CLB

02

Scholen en instellingen van stedelijk en gemeentelijk onderwijs
 
 
573
basisscholen
 
 
 
 
53
secundaire scholen
 
 
147
academies
(voor Beeldende Kunst, voor Muziek, Woordkunst en Dans of Kunstacademies)

en

1
Beiaardschool
6
centra voor volwassenenonderwijs
3
centra voor leerlingenbegeleiding
SAMENWERKINGSVERBANDEN
94
scholengemeenschappen basisonderwijs
12
scholengemeenschappen secundair

03

Leerlingen en cursisten
Leerplichtonderwijs
161 425
leerlingen basisonderwijs
22 783
leerlingen secundair
volwassenenonderwijs
27 711
unieke leerlingen volwassenenonderwijs
Deeltijds kunstonderwijs
170 725
unieke leerlingen
in de academies voor deeltijds kunstonderwijs
Leerlingen CLB
53 000
leerlingen begeleid
PERSONEEL STEDELIJK EN GEMEENTELIJK ONDERWIJS EN OVSG
23 175
fulltime equivalenten personeel
in het stedelijk en gemeentelijk onderwijs
(leerplichtonderwijs, academies en volwassenenonderwijs)
145
personeelsleden OVSG
FINANCIELE MIDDELEN OVSG
3 658 000 euro
financiƫle middelen 2022