Evenementen organiseren en informeren

01

Diverse thema's in onderwijspers

 

Tijdens schooljaar 21-22 verdween corona, dat vorig schooljaar zeer dominant was in het nieuws, meer en meer naar de achtergrond. Tot en met januari 2022 kwam het thema regelmatig terug, om dan samen met de laatste maatregelen volledig te verdwijnen. Wat wel een heel schooljaar met de regelmaat van de klok terugkwam was het lerarentekort. OVSG draagt in dit debat steeds constructieve oplossingen aan, zoals een moderner personeelsbeleid waarbij besturen en directies meer vrijheid krijgen.

Ook het pensioen van Patriek Delbaere, algemeen directeur van OVSG tot januari 2022, leidde tot een lang interview in zowel De Standaard als De Morgen en een gesprek in De Ochtend op Radio 1. Ook de nieuwe algemeen directeur, Walentina Cools, miste haar entree niet: in februari 2022 trok zij aan de alarmbel over de Vlaamse toetsen. De toetsen werden op dat moment al volop ontwikkeld, terwijl het doel ervan onduidelijk was en de vraag wie de resultaten mag inkijken, onbeantwoord bleef. Een standpunt waarbij OVSG zich duidelijk in de markt zette. Andere belangrijke thema’s waren de vernietiging van de eindtermen in het secundair onderwijs, teleurstellende peilingen wiskunde en besparingen in het onderwijs.

In totaal werd OVSG 74 keer geciteerd door de geschreven pers, wat een lichte stijging is tegenover  schooljaar 20-21 (71 citaten) maar een pak hoger dan schooljaar 19-20 (48). Walentina Cools was meermaals te gast op de radio (Radio 1, Radio 2, Q-Music en Joe FM) en Bruno Sagaert, directeur van de Koepelwerking van OVSG, gaf bij Radio 1 duiding bij het nieuws dat schoolbesturen door het lerarentekort minder tijdelijk verlof goedkeuren.

persartikelen
Netwerk, ontmoeting en steekproefbevragingen

Journalisten baseren hun berichtgeving op gesprekken met algemeen directeur Walentina Cools en telefoongesprekken en mailcorrespondentie met woordvoerder Anne Berckmoes. De communicatiedienst doet steekproefbevragingen om zo cijfermateriaal te kunnen aanreiken.

De pers contacteert OVSG geregeld met de vraag naar aanspreekpunten binnen de stedelijke en gemeentelijke scholen. Hiervoor hanteert de communicatiedienst een lijst van aanspreekbare contacten. Zo krijgen scholen en directies van stedelijke en gemeentelijke scholen een stem in de media en maken we het stedelijk en gemeentelijk onderwijs zichtbaar.

Naar aanleiding van het pensioen van Patriek Delbaere contacteerde de communicatiedienst enkele journalisten voor een afscheidsinterview. Vervolgens kwamen er ook ontmoetingsgesprekken met zijn opvolgster Walentina Cools bij VRT, De Standaard en De Morgen. Ontmoetingsgesprekken met andere media staan gepland voor schooljaar 2022-2023.

Walentina in gesprek met een journalist
Persberichten

OVSG stuurt gericht persberichten  over actuele thema’s. Die perscommunicatie versterken we via de sociale media of in de e-zines en het tijdschrift Imago.

02

E-zines en sociale media

 

Om schoolbestuurders, directies, teams, leraren en administratief medewerkers van onderwijsinstellingen zo goed mogelijk te informeren, werkt OVSG met verschillende communicatiekanalen.

De website (nieuws, leerplannen, nascholing) en het extranet (modellen, werkinstrumenten) vormen de basis van de online communicatie. In schooljaar 21-22 werken we verder aan een hertekening van onze online dienstverlening waarbij alle sites tot een klantgerichte website worden samengebracht.

Onze succesvolste sociale media zijn Facebook, waar we vooral goede praktijken delen en de activiteiten van OVSG promoten, en LinkedIn, waar we naast vacatures ook nieuws, activiteiten en standpunten van OVSG verspreiden. Via Twitter bereiken we voornamelijk journalisten, opiniemakers, politici en academici. Aan hen willen we vooral de ‘harde’ nieuwsfeiten en standpunten tonen. Instagram is het meer visuele broertje van Facebook. Omdat dit een beeldrijk sociaal medium is, zien we onder de volgers veel academies en ook een behoorlijk aantal basisscholen.

Aantal volgers

 • Facebook: 1982
 • LinkedIn: 3051
 • Twitter OVSG: 524
 • Instagram: 580

De verschillende e-zines van OVSG spelen kort op de bal en brengen actueel nieuws. Om de e-zines en de (sociale) media voortdurend te verbeteren monitoren we de evoluties in lezers- en gebruikersaantallen en koppelen daar acties aan.

Het algemene e-zine e.mago verschijnt om de twee weken, de andere e-zines verschijnen maandelijks en richten zich naar een specifiek onderwijsniveau.

logo's nieuwsbrieven
 • Verzonden in 2021-2022
  • E-mago: 25 nrs. - 3975 abonnees
  • Start: 10 nrs. - 3140 abonnees
  • SOS: 9 nrs. - 692 abonnees
  • DKO2: 9 nrs. - 1736 abonnees
  • PocketInfo: 12 nrs. - 393 abonnees

03

Dossiers Imago

 

Het tijdschrift Imago, dat duiding, achtergrond en interviews brengt, verschijnt vier keer per schooljaar. In elk nummer wordt telkens één thema uitgediept in een dossier. Zo’n thema stemt overeen met de speerpunten van het pedagogisch begeleidingsplan of een kernopdracht van OVSG. Het dossier van december 2021 stond in het teken van onze algemeen directeur, die enkele weken later op pensioen ging.

Dossiers Imago

 • September 2021: Leerlingenbegeleiding
 • December 2021: Ik stem voor Patriek Delbaere
 • Maart 2022: De leraar
 • Juni 2022: Kansrijke school
covers imago

04

Evenementen en webinars

Naast de vorming en begeleiding, organiseert OVSG studiedagen, ontmoetingen en evenementen. Informeren, verbinden, leren van experten en van elkaar staan op de agenda.

 • 19 februari: Dag van de Academies

  Op 19 februari vond de twintigste editie plaats van de Dag van de Academies, een feestelijke open dag voor alle academies voor deeltijds kunstonderwijs en hun
  ca. 195 000 leerlingen. Het overkoepelende thema was ‘REMAKE’. Opera Ballet Vlaanderen trad op als ambassadeur. Het startschot werd gegeven om 11 uur in de opera van Antwerpen met een live concert en dans door academieleerlingen van Beveren. Overal in Vlaanderen en Brussel hielden academies een open dag waarop ze toonden wat leeft in hun ateliers en op hun podia.

 • Startmoment dag van de academies met een concert
 • 22 april: Pensioenviering Patriek Delbaere Vlaams parlement

  Na een annulatie in het najaar door corona kon op 22 april de viering voor Patriek Delbaere in De Schelp eindelijk doorgaan. We lieten stemmen over en voor Patriek Delbaere horen, live, via film en in muziek. Voorzitter Loes Vandromme, Ann Verreth, academiedirecteurs Carl Segaert en Hans De Volder en bestuurder Joop Verzele vertelden wat Patriek Delbaere voor OVSG en voor henzelf betekende. Minister van Onderwijs Ben Weyts was present, net zoals de hele top van het Vlaamse onderwijs, heel wat bestuurders, directies en collega’s. Radiojournaliste Brigitte Vermeersch nam een live interview af en de leerlingen van het zesde leerjaar van Loenhout vertelden over hun school. Een warm afscheid voor Patriek Delbaere, die zo’n 30 jaar in de spits van het Vlaamse onderwijs speelde.

  Patriek en zijn familie luisteren naar een toespraak Strijkorkest speelt voor een projectiescherm met welkomsttekst
 • 6 mei: Congres Schoolbesturen

  Na twee digitale edities konden bestuurders, directies en onderwijsprofessionals elkaar opnieuw live ontmoeten op het congres voor schoolbesturen onder het motto ‘Onderwijs, sleutel voor een integraal lokaal beleid’. We stonden stil bij de actuele beleidsdossiers en luisteren naar de er inspirerende sessies uit de lokale praktijk, met o.a. Claude Croes, burgemeester van Deerlijk en Ans Persoons, schepen in Brussel. De 61 aanwezigen apprecieerden het programma én ze vonden het ook geweldig om weer eens live met elkaar en met OVSG-experten van gedachten te kunnen wisselen.

  Welkomsttoespraak door Anne voor slideshow Netwerkmoment in de refter