Professionalisering en vorming

‘Blended learning maakt leren flexibel’

‘Uit de coronaperiode namen we een innovatie mee die niet meer zal verdwijnen en die ons aanbod alleen maar sterker maakt: de mogelijkheid om online vorming te geven via webinars of blended learning in een mix van fysieke bijeenkomsten en TEAMS-meetings. Het maakt de professionalisering die OVSG aanbiedt aan teams van scholen, centra en academies breder en de doelgroepen kunnen er flexibel op inspelen. Verder bouwden we dit schooljaar voort aan ons aanbod van functietrajecten, thematrajecten, schoolteamcursussen en smaakmakers. We merken dat onze klanten dit beter en beter leren kennen en er de meerwaarde van appreciëren: een vorming door OVSG is geen losstaand moment, maar dankzij de samenwerking met de pedagogische begeleiding, wordt de nieuwe inhoud ook echt tot in de klas geïmplementeerd.’

- Karolien Van Geldre, commercieel-educatief directeur

01

De OVSG aanpak: aanbod in synergie

Een bijzondere troef van de professionalisering van OVSG is dat ze in synergie wordt uitgewerkt door alle diensten.  Samen met de pedagogische begeleiding en de juridische ondersteuning werken we vormingen op maat uit.  

We onderscheiden in ons aanbod functietrajecten om sterker te worden in je functie (directie, mentor, evaluator, leraar L.O., ICT-coördinator …) of rond een bepaald thema (zoals STEM, lezen, datageletterdheid enz.). Daarnaast blijven er schoolteamvormingen of digitale smaakmakers waarin je in kort bestek kennismaakt met een onderwerp waar je je later verder in kunt verdiepen.

Ons aanbod maken we bekend via promotiemateriaal (een kalender voor in de leraarskamer) en via de online OVSG-Café’s waarin geïnteresseerden heel gericht vragen kunnen stellen over professionalisering.

kleurrijke OVSG-schoolkalender om nascholing op te noteren SBS De Zonnebloem in Meldert hangt de kalender buiten op

02

Functietrajecten directies en beleidsteams

Sterke directeurs zorgen voor kwalitatieve scholen. Daarom heeft OVSG een traditie in het ondersteunen van de werving van directies en het professionaliseren van leidinggevenden in onderwijs.

Alles begint bij het vinden van een geschikte kandidaat. OVSG nam in 21-22 deel aan 50 jureringen in lokale besturen bij selectieprocedures voor directies.

Daarnaast is vorming voor de nieuwe of al wat ervaren leidinggevende essentieel. De vormingstrajecten worden jaarlijks geactualiseerd en verder uitgebreid.

 • Traject Opstart - kandidaat-directies Basis, Secundair en DKO: 51 deelnemers
 • Traject Topstart - nieuwe directies Basis, Secundair en DKO: 52 deelnemers eerste jaar + 60 deelnemers tweede jaar, totaal 163
 • Toproute - ervaren directies: 86 deelnemers
 • Functionerings- en evaluatiegesprekken: door de gewijzigde regelgeving kende deze vorming bijzonder veel succes met 439 deelnemers.

logo's opstart, topstart en toproute

Functietrajecten andere profielen

Niet alleen voor leidinggevenden maar voor alle onderwijsprofessionals biedt OVSG vorming aan. 2580 deelnemers tekenden in.  

top 3 logoklanten aan het werk in een opleiding

Top 3

 • Mentor
 • Gedragscoach
 • ICT-coördinator

Ook de externe coaching van teams, directeurs of leerkrachten is in opmars. In schooljaar 21-22 zijn we met vier besturen (of scholen)  een coachingtraject opgestart.

Lees het artikel in Imago maart ’22: Direct comfortabel in de leraarskamer

03

Thematrajecten en blended learning

Voor het eerst boden we thematrajecten aan met een mix van teamsessies, netwerkmomenten, leermomenten, schoolspecifieke begeleidingen,…  Dit alles over thema’s die inspelen op belangrijke, actuele onderwerpen in het onderwijs. Klanten ervaren dat als een duurzame manier om aan een thema te werken met effect tot in de klas.

Ook het blended leren werd nog sterker geïntegreerd door in alle trajecten een mooie afwisseling van fysieke en online sessies aan te bieden.

  top 3 logo
 • In totaal werden in schooljaar 21-22  232 schoolteamsessies gegeven, tegenover 368 in 20-21. Deze thema’s werden het meest aangevraagd
  • Maak tijd voor je thema. Thematisch werken in de kleuterschool
  • Begrijpend lezen is een sleutel om de wereld te verkennen
  • Oren open & boeken open! Begrijpend luisteren in de kleuterklas
 • Daarnaast waren er ook 68 scholen die instapten in een van de nieuwe thematrajecten. Binnen deze thematrajecten zijn er ook een of twee schoolteamsessies ingepland.
  Deze thema’s werden het meest aangevraagd:
  • top 3 logo
  • Lesgeven in Diversiteit
  • Word Leeskrachtig
  • Doelgerichte digitale didactiek

leraren in gesprek

04

Smaakmakers en individuele vormingen

Met de smaakmakers probeerden we onze doelgroepen warm te maken voor onze thematrajecten of voor andere nascholingen. Voor de in totaal 13 smaakmakers schreven er 350 deelnemers in. De individuele vormingen werden gevolgd door 285 leerkrachten.

05

Projecten prioritaire nascholing

Om bestaande expertise verder uit te bouwen en duurzaam te verankeren, tekent OVSG regelmatig in op projectoproepen van het departement Onderwijs. Voor de deelnemers is deze vorming dankzij de subsidiëring gratis.

In de trajecten Leerkracht-Leeskracht en Meer Leeskracht worden twee schooljaren lang 30 schoolteams intensief gevormd en begeleid in het creëren van krachtige leesomgevingen en het ontwikkelen van een schoolbreed leesbeleid.

https://www.ovsg.be/nascholing/projecten/lezen

Lees in Imago maart ‘22: Ook in een digitale wereld blijft lezen essentieel

logo Leerkracht leeskracht

logo Expeditie O

Aan het project ‘Expeditie O, Samen lerend op weg naar krachtig onderwijskundig leiderschap in het basisonderwijs’ nemen 55 scholen met 165 deelnemers deel. Het  project loopt van september 2021 tot juni 2023. In 2021-2022 vonden er 66 kampvuren en 6 basecamps plaats.

Expeditie O

4 sprekers voor het presentatiescherm overzichtsfoto van de cursisten