Personeel en organisatie

De dienst personeel & organisatie zorgt voor de aanwerving, het onthaal en de begeleiding van nieuwe medewerkers, volgt de personeelsadministratie op, organiseert interne professionalisering en coördineert de functioneringscyclus voor de 145 personeelsleden van OVSG. Ook het welbevinden van de medewerkers en interne communicatie (in samenwerking met de communicatiedienst) staan hoog op de agenda. De waarden van OVSG geven richting aan alle acties en projecten.

iconen waarden

01

Op naar hybride werken

OVSG heeft de ambitie om een innovatieve en dynamische arbeidsorganisatie te zijn, een aantrekkelijke werkgever voor talenten en een organisatie waar medewerkers fier zijn om er te werken. In de nasleep van corona herwerken we ons beleid over plaats- en tijdsonafhankelijk werken. We werken een kader uit voor hybride werken bij OVSG. Daarbij nemen we mee wat we geleerd hebben uit de coronaperiode: we vragen ons af wat we zeker willen behouden en wat we gemist hebben.

OVSG wil medewerkers aanmoedigen om op een eigentijdse manier een evenwicht te vinden tussen werk- en privéverantwoordelijkheden. Daarnaast zet OVSG de tevredenheid van de klant en een goede dienstverlening altijd centraal. We willen het hybride werken toepassen op een manier die zowel de organisatie als de medewerker versterkt.

We voorzien handvaten voor de teams om hen te ondersteunen om vanuit de vernieuwde principes concrete afspraken te maken.

icoon samenwerken vanuit verschillenicoon wederzijds respect voor elkaar

02

Feedback centraal in functioneringscyclus

Op 1 september 2021 treedt een nieuw decreet Rechtspositie Gesubsidieerd Onderwijs in werking voor alle onderwijsniveaus en de CLB’s. Dat decreet voorziet onder andere een herziening van de evaluatieprocedure in het onderwijs. OVSG grijpt deze wijziging aan om het interne functioneringsbeleid onder de loep te nemen, te vereenvoudigen en zoveel mogelijk af te stemmen op de nieuwe regels.

We doen dit aan de hand van een participatief traject binnen de organisatie. Eerst bevragen we ons middenkader en personeel over de functioneringscyclus. Aan de hand van deze feedback ontwerpen we, in samenspraak met het middenkader en de personeelsraad, een nieuwe functioneringscyclus. Daarin leggen we de nadruk op de ontwikkeling en groei van onze medewerkers. We schaffen immers de evaluatiegesprekken af en behouden enkel feedbackgesprekken waarin het functioneren en het welbevinden van de medewerker centraal staan. Op vraag van de leidinggevenden beperken we de planlast tot een minimum, onder andere door de verslaggeving te vereenvoudigen.

icoon participerend burgerschapicoon voortdurend leren en ontwikkelen

03

Toekomstplan en nieuwe structuur voor OVSG begeleiden

Bij het ontwikkelen en het tot uitvoering brengen van het Toekomstplan voor OVSG zorgt de dienst personeel & organisatie voor het participatieve proces en de terugkoppeling aan de personeelsleden. Het organigram wordt hertekend en het middenkader wordt kleiner vanaf 1 september 2022. Dat heeft gevolgen voor heel wat medewerkers die de organisatie verlaten of een andere functie krijgen. Dergelijke veranderingen vragen veerkracht van de organisatie. We ondersteunen teams en collega’s om hierover in gesprek te gaan en zo het nieuwe schooljaar in de nieuwe structuur optimaal te kunnen starten.

opstijgend rakentje

04

Momenten van verbinding
Afscheid Patriek Delbaere

In schooljaar 21-22 nemen we, na een lange loopbaan bij OVSG, afscheid van onze algemeen directeur Patriek Delbaere. Op zijn laatste werkdag bij OVSG op 14 januari, op een moment dat corona weer de kop opsteekt, schuift hij aan tafel met vijf collega’s. Zij zijn gelukkige winnaars die informeel en gezellig op restaurant gaan en zo samen het laatste middagmaal van Patriek bij OVSG meemaken.

afsluitend etentje Patriek met winnaars

Door alle andere collega’s wordt de algemeen directeur digitaal uitgezwaaid tijdens de online nieuwjaarsreceptie. Op 22 april is er een academische zitting in de Schelp van het Vlaams Parlement voor schoolbesturen en externe relaties.

Op de Afsluitdag op 29 juni kunnen collega’s dan nog eens live afscheid nemen met een uitgebreid interview door Christel Van Dijck, grappige intermezzo’s van Die Verdammte Spielerei en interviews met mensen die tijdens zijn carrière samenwerkten met Patriek. Niet alleen Patriek Delbaere zwaaien we die dag uit maar ook drie andere vaste waarden van OVSG (Anne Van Loon, Bernadette Van Kemseke en Johan Vandenbranden) die eveneens met pensioen gaan.

pensioenviering alle nieuw gepensioneerden op een rij met een boeket bloemen pensioenviering Gesprek van Patriek en Cristel van Dijck
Lenteforum

Voor het eerst organiseert OVSG op 1 april een Lenteforum waarop alle medewerkers samenkomen in Huis Madou. Het Toekomstplan wordt besproken en de collega’s van het DKO organiseren een quiz met een aprilvis. Het doet deugd om na de lange coronaperiode alle collega’s samen te ontmoeten. Onze nieuwe algemeen directeur, Walentina Cools, daagt ons die dag ook uit om 140 rugzakjes te verzamelen voor Oekraïense kinderen en jongeren. Een uitdaging waarin we met glans slaagden en die mooi bedrag opleverde voor 1212.

alle gedoneerde rugzakjes op een rij Walentina geeft uitleg over het toekomstplan