Publicaties en materialen

01

Fonds OVSG-Politeia

In samenwerking met uitgeverij Politeia bouwt OVSG aan een fonds van pedagogische en bestuurlijke titels over en voor het onderwijs.

Cover de beste lezers zitten in mijn klas
 • In schooljaar 20-21 verschenen de klassieke bijwerkingen bij de losbladige werken Handboek deeltijds kunstonderwijs en Handboek gemeentelijk basisonderwijs waardoor de geabonneerden altijd de meest recente regelgeving bij de hand hebben.
 • De pedagogische begeleiding van OVSG bundelde haar expertise op het vlak van leesonderwijs en stelde De beste lezers zitten in mijn klas samen. De publicatie zoomt in op de twaalf kenmerken van effectief leesonderwijs en geeft zowel theorie als praktische toepassingen. Het boek richt zich tot kleuter- en lager onderwijs en de eerste graad secundair onderwijs.
 • Het Vademecum voor secretariaatsmedewerkers van het DKO wordt geactualiseerd en overgeheveld naar uitgeverij Politeia. Het legt op een eenvoudige manier de regelgeving uit over de academie, de leerlingen en het personeel.
 • In de reeks Beleid voeren in onderwijs verscheen de titel Vlaamse toetsen. Elias Hemelsoet, verantwoordelijke van de studie- en ontwikkelingsdienst OVSG schreef een bijdrage over dit actuele onderwerp.

02

Toetswijzer voor het basisonderwijs
Cover toetswijzer

Toetsen hebben, naast observaties en ervaringen van leraren, een meerwaarde. Ze helpen de leerkracht om indrukken en ervaringen te onderbouwen en ze verbreden de vergelijkingsbasis. Daarom ontwikkelde OVSG, in samenwerking met IOK (Intercommunale van de ontwikkeling van de Kempen), GORK (Gemeentelijk Onderwijs Regio Kortrijk) en IGEAN (Inter-gemeentelijke Vereniging Arrondissement Antwerpen) de Toetswijzer voor het tweede tot het vijfde leerjaar.

Het pakket bestaat uit een verzamelmap en een website: de site biedt een ruim en divers aanbod aan toetsvragen, de map bevat de instructies, didactische suggesties en de correctiesleutels. Elk jaar wordt een nieuw domein aan de map toegevoegd.

Domeinen: techniek (nieuw in 2022), muzische vorming, getallenkennis, meetkunde, historische tijd, lezen en taalbeschouwing.

19 316 leerlingen gebruiken Toetswijzer.

www.toetswijzer.be

03

OVSG-toets voor het zesde leerjaar

De gevalideerde OVSG-toets komt elk jaar tot stand in een sterke samenwerking tussen de verschillende afdelingen van OVSG. De afdeling professionalisering zorgt voor een klantvriendelijke en vlotte bestelling en distributie en werkt ook de online puntenmodule uit. Het inhoudelijke werk gebeurt door de studie- en ontwikkelingsdienst en de pedagogische begeleiding.

 • Editie  2022 van de OVSG-toets telde 25 788 leerlingen en 936 scholen.
 • 58% van de deelnemers (539 scholen) maakte gebruik van de mogelijkheid om een aantal toetsen digitaal af te nemen. Ze evalueerden dat positief, vooral omwille van de snelle feedback die digitale deelname mogelijk maakt.
 • De feedbackmodule voor de scholen werd verder uitgebreid. Zo vinden scholen - naast gemiddeldes en vergelijkingsinformatie op basis van SES-profiel - meer diepgaande statistische informatie
 • Het schoolfeedbackrapport dat feedback en interpretatie geeft op maat van de school is een uitstekende tool om verder werk te maken van onderwijskwaliteit. 69 scholen bestelden zo’n uitgebreid rapport.

OVSG-toets 2022 in cijfers

leerlingen maken een toets
 • 936 scholen doen mee aan de OVSG-toets
  • 509 stedelijke en gemeentelijke scholen
  • 391 GO! scholen
  • 36 andere scholen
 • 539 scholen leggen een deel van de toets digitaal af, goed voor 12 847 leerlingen.
 • In totaal leggen 25 788 leerlingen de OVSG-toets af.

Cijfers en trends 2022