Subsidies scholenbouw begeleiden

01

Klassiek traject van subsidiëring

De dienst schoolgebouwen van OVSG ondersteunt besturen met bouw- of renovatieplannen bij het indienen van een dossier en bij het hele verloop van het project. In schooljaar 21-22 werd aan 199 besturen advies of ondersteuning gegeven.

Traditiegetrouw organiseren we elk schooljaar infosessies voor besturen die subsidiëring willen aanvragen voor een bouwproject. Sinds corona combineren we hiervoor online overleg en fysieke ontmoetingen ter plaatse. In beide gevallen ondersteunen we de besturen op maat van hun vraag of project.

De schoolbesturen krijgen ook advies over hoe ze hun dossier kunnen actualiseren en hoe ze een maximaal subsidiebedrag kunnen verkrijgen.

02

Projecten
Dienstverlening op afstand

De coronamaatregelen verplichten ons om nog meer dan voorheen plaats- en tijdsonafhankelijk te werken. We stellen alles in het werk om digitale overlegmomenten met onze leden professioneel aan te pakken. Als het toch mogelijk is, gaan we ter plekke.


Symposium Belfius – onderwijsverstrekkers, 12 mei 2022

Onder de titel ‘Financiering van het leerplichtonderwijs’, organiseerde Belfius een symposium over alle aspecten van de verschillende systemen om schoolgebouwen te subsidiëren met sprekers van Belfius,  OVSG, GO! en KOV.

70 geïnteresseerden volgen dit symposium in de Passage 44 in Brussel bij Belfius. 

9 Sessies over scholenbouw DBFM formule ‘Scholen van Vlaanderen’

In de maanden oktober, november en december ’21 organiseren we met de dienst schoolgebouwen  een inforonde waarop we onze schoolbesturen uitvoerig informeren over de oproep DBFM ‘Scholen van Vlaanderen’.  Voor deze ronde organiseren we vier webinars over bouwen via een Design, Build, Finance, Maintain-formule voor scholenbouw. Daarnaast organiseren we in elke provincie een fysiek infomoment. We tonen tijdens die sessies ook voorbeelden uit de praktijk (DBFM Scholen van Morgen) die herkenbaar en bruikbaar zijn voor onze leden.

Onze oproep wordt gehoord en resulteert in het indienen van 22 dossiers.  De Vlaamse Regering selecteert 14 nieuwe bouwprojecten (waarvan 4 voor DKO), goed voor een totaal van meer dan 66 000m² aan nieuwe schoolgebouwen. De tien niet-weerhouden dossiers staan op de reservelijst; deze besturen kunnen hun dossier opnieuw indienen bij de volgende ronde.

Extra middelen capaciteit

In het voorjaar van 2022 komt er 180 miljoen aan extra middelen vrij voor onderwijsregio’s die nood hebben aan extra plaatsen op school. 130 miljoen zal gaan naar projecten secundair onderwijs, de overige 50 miljoen wordt verdeeld over het basisonderwijs en het buitengewoon onderwijs. De dienst schoolgebouwen ondersteunt de besturen en volgt de verdeling van de middelen, volgens Onderwijsdecreet II, mee op in de elf gemeentelijke, de zestien bovengemeentelijke en de centrale taskforces.

In uitvoering van een derde ronde van de capaciteitsmonitor zullen deze projecten in het najaar 2022 groen licht krijgen van de Vlaamse Regering. Schoolbesturen kregen immers de vraag hun noden aan nieuwe ‘stoeltjes in de klas’ kenbaar te maken. We volgen de noden en belangen van onze schoolbesturen nauwgezet op. In de maanden oktober en november 2022 komt deze intense ronde in een beslissende eindfase.

03

’t Is feest,
de school opent!

En dan, na een proces van meerdere jaren, is het tijd voor een officiële opening, een feest voor het bestuur, directie en team, de leerlingen, de buurt en de lokale gemeenschap. Ook al verliepen deze openingen door coronamaatregelen bescheiden, toch waren we af en toe te gast om een nieuwe toekomst voor actueel kwaliteitsvol onderwijs in een duurzaam gebouw te vieren.

‘Het is een schitterende school (niet alleen wat het gebouw betreft) waar we in onze gemeente erg trots op zijn. Bij deze alvast ook mijn beste dank aan jou en aan OVSG voor alle ondersteuning bij het bouwproject.’

schoolgebouwen

04

Cijfers
  • In 2022 zijn er 254 wachtende dossiers uit het stedelijk en gemeentelijk onderwijs, goed voor een netto raming van in totaal 676 862 352,79 euro aangemelde noden voor schoolgebouwen. Deze dossiers op de wachtlijst vertegenwoordigen een geraamd subsidiebedrag van 539 440 035,84 euro.
  • 31 besturen hebben zich in het schooljaar 2021-2022 aangemeld voor een totaal subsidiebedrag van 55 429 897,16 euro.
  • We waren te gast op vier feestelijke schoolopeningen.